Litton and Saxon Mortgage Servicing Customers will Start to Receive Checks from Foreclosure Review Settlement on May 3rd, 2013

A press release from the Federal Reserve today states that checks will start being mailed out on May 3rd, 2013 for homeowners who had their loans serviced by Litton Loan Servicing (owned by Goldman Sachs) or by Saxon Mortgage (owned by Morgan Stanley) and who fit the eligibility criteria for the agreements with these two mortgage servicing companies.

Similar to the Independent Foreclosure Review, there are different categories that homeowners (and former homeowners) are being placed into, based on how serious or illegal the error was that the companies made.  You can view the chart here:  Independent Foreclosure Review Payment Agreement for Goldman Sachs and Morgan Stanley

In the vague language that we have seen throughout this process, the press release notes:

In some cases, the payment amounts for Goldman Sachs and Morgan Stanley borrowers differ from those received by borrowers in the same categories with the other 11 servicers. The amounts differ because borrowers whose mortgages were serviced by Goldman Sachs and Morgan Stanley were not able to request a review of their foreclosure file.

Matt Taibbi has written a scathing piece about the Independent Foreclosure Review in Rolling Stone Magazine (4/26/2013): While Wronged Homeowners Got $300 Apiece in Foreclosure Settlement, Consultants Who Helped Protect Banks Got $2 Billion. 

Now it comes out that not only were these consultants not so independent, not only did they very likely skew the numbers seriously in favor of the banks, and not only were these few consultants paid over $2 billion (over 20 percent of the entire settlement amount) while the average homeowner only received $300 in the deal – in addition to all of that, it appears that federal regulators will not turn over the evidence of impropriety they discovered during these reviews to homeowners who may want to sue the banks.

Last week, we wrote that legislation has been introduced to monitor this process because the Federal Reserve and the Office of the Comptroller Currency are stone-walling requests for information about this review process from Senators.

 

Foreclosure Help is a program funded by the city of San Jose through a HUD Community Development Block Grant and the city of Sunnyvale, and we can directly assist homeowners  and tenants in San Jose and Sunnyvale who are facing foreclosure.  However, we are unable to assist homeowners/former homeowners in other cities and states.  If you need housing counseling, we suggest using the interactive map on HUD’s website.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose through a HUD Community Development Block Grant and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit us: www.foreclosurehelpscc.org

Our housing counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org.Nuestros consejeros puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org.

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi:help@foreclosurehelpscc.org.

fair_housing_logo

FAIR HOUSING AND ANTI-DISCRIMINATION POLICY

It is the policy of ForeclosureHelp not to discriminate against any person because of that person’s race, color, religious creed, sex (gender), sexual orientation, marital status, national origin, ancestry, familial status (households with children under the age of 18), source of income, disability, medical condition or age. Color or “ethnic group identification” means the possession of the racial, cultural or linguistic characteristics common to a racial, cultural or ethnic group, or the country or ethnic group from which a person or his or her forebears originated. As required by law, we agree to take the affirmative steps needed to further fair housing.

ForeclosureHelp will consider any and all requests for reasonable accommodation in the application of its rules, policies, practices, and services, and in the use of its physical structures, in accordance with the requirements of state and federal laws. You can ask ForeclosureHelp to consider any reasonable accommodation you may have. Please consult with the Program Manager to request this accommodation.

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập: Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm (New Details on Independent Foreclosure Review)

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:  Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm

(New Details on Independent Foreclosure Review: What Banks Are Included, What banks are not)

Thông tin chi tiết đang xuất hiện về việc thay thế giai đoạn kiểm định Tịch thu nhà độc lập, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật được phát hành thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ. Chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ là vài tuần trước khi xuất hiện thêm chi tiết chương trình thực tế, và đã có ý kiến ​​cho rằng các khoản thanh toán cho các chủ nhà sẽ không bắt đầu cho đến tháng 3 năm 2013 là sớm nhất. Chủ nhà phải giữ mắt của họ trên trang web Duyệt xét độc lập Tịch thu nhà và chúng tôi nghi ngờ rằng có thêm thông tin sẽ được đăng tải vào cuối tháng Giêng năm 2013.

1. Là việc giải quyết mới này là bao nhiêu? $3.3 tỷ USD sẽ được phân phối trong thanh toán trực tiếp đến người vay tiền đủ điều kiện, trong khi đó thêm $5.2 tỷ trong cứu trợ sẽ được cấp thông qua các sửa đổi khoản vay và sự tha thứ của bản án thiếu hụt.

2. Tiền bồi thường sẽ được xác định như thế nào? Huffington Post (Tịch thu nhà Đánh giá trong việc giải quyết mới sẽ Giữ chủ nhà Trong tay của các ngân hàng từ ngày 07 tháng một năm 2013) các báo từ các ngân hàng và dich vụ sẽ xem xét khoảng 4.4 triệu người chủ nhà bị tịch thu trong vòng từ năm 2009 đến 2010:

Một cách rộng rãi phân loại chúng thành 11 “thể loại” tương ứng với mức độ gian lận trong quá trình tịch thu nhà. Khách hàng vay với các khoản vay bị tịch thu rơi vào thể loại ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như nhà bị tịch thu bất hợp pháp được tiến hành trong khi họ đang chiến đấu trong quân đội Mỹ ở nước ngoài, sẽ hội đủ điều kiện cho một thanh toán có thể lên đến $125,000. Những người trong nhóm mức thấp nhất, chẳng hạn như các khoản vay với một lỗi văn thư, sẽ hội đủ điều kiện cho ít nhất là $250.

3.Các ngân hàng được bao gồm? Theo việc phát hành báo chí Dự trữ Liên bang, tham gia vào thỏa thuận mới này sẽ đáp ứng các yêu cầu của các hành động thực thi pháp luật bắt buộc rằng các dịch vụgiữ lại các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện một xét độc lập Tịch thu nhà. “(Nói cách khác, điều này là thay thế các xét độc lập Tịch thu nhà cho các ngân hàng này và dịch vụ)

Aurora Loan Servicing

Bank of America

Citibank

HSBC

JPMorgan Chase

Litton

MetLife Bank

PNC

Saxon

Sovereign

Sun Trust

U.S. Bank

Wells Fargo

4. các ngân hàng không bao gồm? Theo HuffingtonPost bài viết được trích dẫn trước, các ngân hàng này không được bao gồm và đánh giá sẽ tiếp tục cho các chủ nhà có các khoản vay phục vụ bởi các công ty:

Ally Financial,

EverBank,

OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

Cục Dự trữ Liên bang thông cáo báo rằng: “Các cơ quan tiếp tục làm việc để đạt được các thoả thuận tương tự về nguyên tắc với nhung dich vu khác mà không phải là các bên tham gia thỏa thuận công bố hôm nay, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào hành động thực thi thực hành thiếu phục vụ khoản cho vay thế chấp và xử lý tịch thu nhà”.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www. foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

January Foreclosure Update for California

California 2013 Foreclosure Update

By Sean Coffey, Program Manager at ForeclosureHelpSCC

1) Debt Forgiveness at the state level.   The Federal Mortgage Debt Forgiveness Act was recently extended for another year.  While debt forgiveness in now extended for another year at the federal level, this same forgiveness has not been extended at the state level in California.  According to a press release from the California Association of Realtors, Senate Bill 30, which was recently introduced by Senator Ron Calderon (D-Montebello), would exempt the taxation of forgiven mortgage debt at the state level.  The bill was referred to the Committee on Government and Finance on January 10, 2013.

2) Homeowner Bill of Rights went into effect on January 1, 2013.   ForeclosureHelpSCC has translated the information about the Homeowner Bill of Rights into Spanish (“La Declaración de Derechos de los Propietarios de Vivienda en California”) and Vietnamese (Luật Dân Quyền cho Chủ Nhà ở trong Tiểu Bang California”).   We encourage homeowners to remind their banks and servicers about this new law in California, especially the ban on dual tracking, the required single point of contact, and the new protections for tenants in foreclosed home in California, which is now 90 days.

3) Litton Loan Servicing and Saxon Mortgage companies both agreed to settlements similar to the Independent Foreclosure Review process that was dramatically changed in January.  The settlement will include $232 million in direct payments to homeowners and $325 million in “other assistance.”   You can see a press release about their settlements here:  Goldman Sachs and Morgan Stanley have reached agreements in principle with the Federal Reserve Board to pay $557 million in cash payments and other assistance to help mortgage borrowers.

4) Scam letters continue to target homeowners:  Homeowners visiting our office for a housing counseling appointment continue to bring in official-looking letters from companies that are offering modifications, debt forgiveness, and other assistance with mortgages.

As a reminder, it is ILLEGAL to charge an upfront fee for a loan modification in California.  Also, when a homeowner stops paying their mortgage, a Notice of Default can be filed by the bank or servicer with the County Recorder’s office (after you miss the second mortgage payment).  This is public record, and people use this information to send out official looking notices/advertisements to homeowners.

It is really important to carefully read any mail you receive.  Also, be very cautious about companies that contact you who promise or guarantee they can modify your loan.  At the end of the day, it is your bank or servicer (and possibly the investor who holds your mortgage) who will decide whether or not the loan is modified.

5) Foreclosure Crisis continues in California:  While the numbers of Notices of Default have reduced, a recent Realty Trac report indicates that California is still in the top ten in terms of foreclosure rates, and one out of 430 homes  has a foreclosure filing in California.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org.   Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org. Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.