Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập: Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm (New Details on Independent Foreclosure Review)

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:  Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm

(New Details on Independent Foreclosure Review: What Banks Are Included, What banks are not)

Thông tin chi tiết đang xuất hiện về việc thay thế giai đoạn kiểm định Tịch thu nhà độc lập, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật được phát hành thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ. Chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ là vài tuần trước khi xuất hiện thêm chi tiết chương trình thực tế, và đã có ý kiến ​​cho rằng các khoản thanh toán cho các chủ nhà sẽ không bắt đầu cho đến tháng 3 năm 2013 là sớm nhất. Chủ nhà phải giữ mắt của họ trên trang web Duyệt xét độc lập Tịch thu nhà và chúng tôi nghi ngờ rằng có thêm thông tin sẽ được đăng tải vào cuối tháng Giêng năm 2013.

1. Là việc giải quyết mới này là bao nhiêu? $3.3 tỷ USD sẽ được phân phối trong thanh toán trực tiếp đến người vay tiền đủ điều kiện, trong khi đó thêm $5.2 tỷ trong cứu trợ sẽ được cấp thông qua các sửa đổi khoản vay và sự tha thứ của bản án thiếu hụt.

2. Tiền bồi thường sẽ được xác định như thế nào? Huffington Post (Tịch thu nhà Đánh giá trong việc giải quyết mới sẽ Giữ chủ nhà Trong tay của các ngân hàng từ ngày 07 tháng một năm 2013) các báo từ các ngân hàng và dich vụ sẽ xem xét khoảng 4.4 triệu người chủ nhà bị tịch thu trong vòng từ năm 2009 đến 2010:

Một cách rộng rãi phân loại chúng thành 11 “thể loại” tương ứng với mức độ gian lận trong quá trình tịch thu nhà. Khách hàng vay với các khoản vay bị tịch thu rơi vào thể loại ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như nhà bị tịch thu bất hợp pháp được tiến hành trong khi họ đang chiến đấu trong quân đội Mỹ ở nước ngoài, sẽ hội đủ điều kiện cho một thanh toán có thể lên đến $125,000. Những người trong nhóm mức thấp nhất, chẳng hạn như các khoản vay với một lỗi văn thư, sẽ hội đủ điều kiện cho ít nhất là $250.

3.Các ngân hàng được bao gồm? Theo việc phát hành báo chí Dự trữ Liên bang, tham gia vào thỏa thuận mới này sẽ đáp ứng các yêu cầu của các hành động thực thi pháp luật bắt buộc rằng các dịch vụgiữ lại các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện một xét độc lập Tịch thu nhà. “(Nói cách khác, điều này là thay thế các xét độc lập Tịch thu nhà cho các ngân hàng này và dịch vụ)

Aurora Loan Servicing

Bank of America

Citibank

HSBC

JPMorgan Chase

Litton

MetLife Bank

PNC

Saxon

Sovereign

Sun Trust

U.S. Bank

Wells Fargo

4. các ngân hàng không bao gồm? Theo HuffingtonPost bài viết được trích dẫn trước, các ngân hàng này không được bao gồm và đánh giá sẽ tiếp tục cho các chủ nhà có các khoản vay phục vụ bởi các công ty:

Ally Financial,

EverBank,

OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

Cục Dự trữ Liên bang thông cáo báo rằng: “Các cơ quan tiếp tục làm việc để đạt được các thoả thuận tương tự về nguyên tắc với nhung dich vu khác mà không phải là các bên tham gia thỏa thuận công bố hôm nay, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào hành động thực thi thực hành thiếu phục vụ khoản cho vay thế chấp và xử lý tịch thu nhà”.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www. foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s