California Homeowners have Received $16.8 Billion in Relief from National Attorney General Settlement

$16.8 Billion Provided to California Homeowners Under AG Settlement

By Sean Coffey, Program Manager of ForeclosureHelp

Joseph Smith, the Monitor for the national Attorney General settlement, released a report (Ongoing Implementation: February 21, 2013) today about the amount of relief the five banks (Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citi, and Ally) have granted to homeowners as part of the AG settlement.

According to the report, from March 1, 2012, through December 31, 2012, $45.8 billion in relief has been provided to homeowners.  This includes: (national figures)

 • $6 billion in first lien modification forgiveness
 • $1.3 billion in relief for pre 3/1/2012 forbearance
 • $2.2 billion in “estimated consumer relief of refinances”
 • $3.4 billion in active trials in process
 • $11.5 billion in second lien modifications and extinguishments
 • $19 billion in short sales completed/deficiencies forgiven,
 • $1.6 billion in “other programs”

154,243 borrowers in California have been assisted, with an average amount of $109,527 of relief/benefit to the borrower.  The amount of relief offered to homeowners, varies widely by bank especially as measured by the category “Completed 1st lien modification forgiveness” (defined as “finalized first lien principal reduction permanent modifications [including trial modification).

 • Ally Bank: 231 borrower assisted, average amount: $152,904
 • Bank of America: 7,509 borrowers assisted, average amount: $214,748
 • Citi: 408 borrowers assisted, average amount: $122,833
 • Chase: 3,375 borrowers assisted, average amount: $167,828
 • Wells Fargo: 4,383 borrowers assisted, average amount: $114,006

To see the detailed analysis of relief offered to California homeowners, click here: Appendix IV State Consumer Relief Information California, Program to Date

Are you a homeowner here in San Jose or Sunnyvale, California, and are you struggling to pay your mortgage, or worried about foreclosure?   Has somebody contacted you about doing a short-sale and you want to make sure you are examining all of your possible options?  If so, give us a call and we can set up an appointment with a certified foreclosure prevention counselor from a HUD-approved agency.   We have an office in downtown San Jose (across the street from St. Joseph’s Cathedral) and we also offer Saturday hours at our satellite office, located across the street from Most Holy Trinity Catholic Church.   Pick up the phone and give us a call: 408-293-6000, or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

If you are struggling with foreclosure in San Jose or Sunnyvale, please give us a call. The sooner you pick up the phone, the sooner we can help, and the earlier you start in the process, the more options you will have to create a plan forward.

If you are a homeowner living in San Jose or Sunnyvale and are struggling with your mortgage, please contact ForeclosureHelpSCC, a program funded by the City of San Jose and the City of Sunnyvale at (408)-293-6000 or visit us: www.foreclosurehelpscc.org.

Our HUD-approved counselors can help you evaluate your options, learn more about federal and state programs that may help you with your mortgage issues, and will help you create a plan forward.

Please note: All content included in the ForeclosureHelpSCC blog is provided for information only and should NOT be considered legal or tax advice. If you have any questions, please feel free to contact us on our hotline: (408)-293-6000, or visit our website: www.foreclosurehelpscc.org or send us an email: help@foreclosurehelpscc.org.

Si usted es dueño de una casa en San José o en Sunnyvale y están luchando con su hipoteca, por favor póngase en contacto con ForeclosureHelpSCC, un programa financiado por la ciudad de San José y la ciudad de Sunnyvale, al (408) -293- 6000, o visite nuestro sitio: www.foreclosurehelpscc.org.

Nuestros consejeros aprobados por HUD puede ayudarle a evaluar sus opciones, aprender más acerca de los programas federales y estatales que pueden ayudarle con sus problemas de hipoteca, y le ayudará a crear un plan para seguir.

Por favor, tenga en cuenta: Todos los contenidos incluidos en el blog ForeclosureHelpSCC se proporciona únicamente a título informativo y no debe ser considerada como consejo legal o fiscal. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos a nuestra línea directa: (408) -293-6000, o visite nuestro sitio:www.foreclosurehelpscc.org o envíenos un correo electrónico: help@foreclosurehelpscc.org.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www.foreclosurehelpscc.org.

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi:help@foreclosurehelpscc.org.

Related articles

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập: Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm (New Details on Independent Foreclosure Review)

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:

Thông tin chi tiết về Đánh giá Tịch thu nhà độc lập:  Những ngân hàng được bao gồm, các ngân hàng không bao gồm

(New Details on Independent Foreclosure Review: What Banks Are Included, What banks are not)

Thông tin chi tiết đang xuất hiện về việc thay thế giai đoạn kiểm định Tịch thu nhà độc lập, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật được phát hành thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ. Chúng tôi nghi ngờ rằng nó sẽ là vài tuần trước khi xuất hiện thêm chi tiết chương trình thực tế, và đã có ý kiến ​​cho rằng các khoản thanh toán cho các chủ nhà sẽ không bắt đầu cho đến tháng 3 năm 2013 là sớm nhất. Chủ nhà phải giữ mắt của họ trên trang web Duyệt xét độc lập Tịch thu nhà và chúng tôi nghi ngờ rằng có thêm thông tin sẽ được đăng tải vào cuối tháng Giêng năm 2013.

1. Là việc giải quyết mới này là bao nhiêu? $3.3 tỷ USD sẽ được phân phối trong thanh toán trực tiếp đến người vay tiền đủ điều kiện, trong khi đó thêm $5.2 tỷ trong cứu trợ sẽ được cấp thông qua các sửa đổi khoản vay và sự tha thứ của bản án thiếu hụt.

2. Tiền bồi thường sẽ được xác định như thế nào? Huffington Post (Tịch thu nhà Đánh giá trong việc giải quyết mới sẽ Giữ chủ nhà Trong tay của các ngân hàng từ ngày 07 tháng một năm 2013) các báo từ các ngân hàng và dich vụ sẽ xem xét khoảng 4.4 triệu người chủ nhà bị tịch thu trong vòng từ năm 2009 đến 2010:

Một cách rộng rãi phân loại chúng thành 11 “thể loại” tương ứng với mức độ gian lận trong quá trình tịch thu nhà. Khách hàng vay với các khoản vay bị tịch thu rơi vào thể loại ưu tiên cao nhất, chẳng hạn như nhà bị tịch thu bất hợp pháp được tiến hành trong khi họ đang chiến đấu trong quân đội Mỹ ở nước ngoài, sẽ hội đủ điều kiện cho một thanh toán có thể lên đến $125,000. Những người trong nhóm mức thấp nhất, chẳng hạn như các khoản vay với một lỗi văn thư, sẽ hội đủ điều kiện cho ít nhất là $250.

3.Các ngân hàng được bao gồm? Theo việc phát hành báo chí Dự trữ Liên bang, tham gia vào thỏa thuận mới này sẽ đáp ứng các yêu cầu của các hành động thực thi pháp luật bắt buộc rằng các dịch vụgiữ lại các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện một xét độc lập Tịch thu nhà. “(Nói cách khác, điều này là thay thế các xét độc lập Tịch thu nhà cho các ngân hàng này và dịch vụ)

Aurora Loan Servicing

Bank of America

Citibank

HSBC

JPMorgan Chase

Litton

MetLife Bank

PNC

Saxon

Sovereign

Sun Trust

U.S. Bank

Wells Fargo

4. các ngân hàng không bao gồm? Theo HuffingtonPost bài viết được trích dẫn trước, các ngân hàng này không được bao gồm và đánh giá sẽ tiếp tục cho các chủ nhà có các khoản vay phục vụ bởi các công ty:

Ally Financial,

EverBank,

OneWest Bank (formerly IndyMac bank)

Cục Dự trữ Liên bang thông cáo báo rằng: “Các cơ quan tiếp tục làm việc để đạt được các thoả thuận tương tự về nguyên tắc với nhung dich vu khác mà không phải là các bên tham gia thỏa thuận công bố hôm nay, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào hành động thực thi thực hành thiếu phục vụ khoản cho vay thế chấp và xử lý tịch thu nhà”.

Nếu bạn là một sinh hoạt chủ sở hữu nhà ở San Jose hoặc Sunnyvale và đang đấu tranh với nợ nhà, xin vui lòng liên ForeclosureHelpSCC, một chương trình được tài trợ bởi thành phố San Jose và thành phố của Sunnyvale ở (408) -293-6000 hoặc truy cập trang web của chúng tôi: www. foreclosurehelpscc.org. Nhân viên tư vấn của chúng tôi đã được HUD chấp thuận có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn, tìm hiểu thêm về các chương trình của liên bang và tiểu bang có thể giúp bạn với các vấn đề thế chấp của bạn, và sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch phía trước.

Xin lưu ý: Tất cả các nội dung trên Blog ForeclosureHelpSCC được cung cấp thông tin duy nhất và không nên coi là hợp pháp hoặc tư vấn thuế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng: (408) -293-6000, hoặc truy cập vào trang của chúng tôi: http://www.foreclosurehelpscc.org hoặc gửi email cho chúng tôi: help@foreclosurehelpscc.org.